Olimpiou Georgaki 3, 50100, Kozani.
Karaoli ke Dimitriou 12, 61100, Kilkis.
Zafiraki 4, 58200, Edessa.
Averof & Megalou Alexandrou (Shopping Center - 1st floor), 65302, Kavala.
Pastra 2, 58100, Giannitsa.
Perikleous Kavda 27, 61100, Drama.
Irinis 20-22, 66100, Drama.
Top