Alexandrou Svolou 25, 54622.
Apellou 4, 54622.
Alexandrou Svolou 37, 54621.
Dimitriou Gounari 33, 54622.
Valaoritou 11, 54626, Thessaloniki
Mitropolitou Grevenon Emilianou 7, 54621.
Mitropoleos 61, 54623.
Ioannou Michail 10, 54622, Navarino.
Siggrou 9, 54625, Thessaloniki.
Dimitriou Gounari 45, 54635, Thessaloniki.
Top